NATO Ühingu seminar: Siiditee tulised punktid

2. detsember kell 11:00–16:00 
Nordic Hotel Forumi konverentsikeskus
 
Seminari eesmärk on tekitada avalik diskussioon teemade üle, mis mõjutavad Afganistani käekäiku täna. Kuigi Afganistan on olnud mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide (NATO, Punane Rist jt) tähelepanu keskpunktis alates 2004. aastast, siis inimene tänavalt sealse olukorraga kursis ei ole. Lähtepunkt ei ole ainult traditsionaalne poliitiline analüüs, vaid palju laiahaardelisem käsitlus kaasates meediaeksperte, kultuuritegelasi ja religiooni asjatundjaid, kelle kaudu üritatakse jõuda regioonis valitsevate probleemide põhjusteni. Kaasatud on mitmeid väliseksperte, mis võimaldab Afganistani teemat käsitleda ka teiste riikide kogemustest lähtuvalt. Läbi Afganistani ajaloo, traditsioonide ja kultuuri tutvustamise on ehk paremini võimalik mõista, miks piirkonnas osalevad meie kaitseväelased ja millise reaalsusega nad iga päev kokku puutuvad. 

Seminari teemad on:
1) Afganistani areng praegu: religioon, ajaloolisus ja majanduslik olukord;
2) Afganistani poliitiline olukord ja tulevik: kas on riiklikkust ja riigi
tunnuseid;
3) meedia ja filminduse roll sõja- ja kriisipiirkonnas. 

Seminarile oodatakse kõiki, kellel huvi selle teema ja piirkonna vastu. Soovitame vaadata ka PÖFFi programmi "Siiditee tulised punktid: Afganistani eri" filme.

Seminar korraldatakse Eesti NATO Ühingu, Kanada Saatkonna
esinduse, Välisministeeriumi ja NATO Peakorteri koostöös
prg. mart kalmo